Om oss

Projekt TrUSt - Trygghet Ur Stöd, vill skapa trygghet och stärka personer med psykisk funktionsnedsättning i sitt föräldraskap.

Omkring var tredje patient inom psykiatrin är förälder till barn under 18 år. Föräldrar med psykisk funktionsnedsättning har samma behov och upplever samma utmaningar i sitt föräldraskap som andra föräldrar, men kan dessutom uppleva extra påfrestningar som hänger samman med funktionsnedsättningen.

Andra frågor och behov

Om man som förälder inte får det stöd man behöver finns risk för ökad ohälsa i familjen. En del föräldrar kan känna skuld över att inte räcka till. Många föräldrar med psykisk funktionsnedsättning upplever också att det generella föräldrastöd som finns inte täcker alla frågor och behov.

Vad händer i projektet?

Under de tre år som TrUSt pågår undersöks vilka styrkor, frågor och behov som finns bland föräldrar med psykisk funktionsnedsättning. Målet är att finna sätt att stötta och komma fram till lösningar i en ofta komplicerad vardag. Genom samtal och studiecirklar med målgruppen utformas ett anpassat föräldraskapsstöd. Projektets erfarenheter sammanställs i en film samt i en handbok med ett studiecirkelmaterial och sprids till verksamheter som möter målgruppen.

Om oss

Projektet, som finansieras av Arvsfonden, startade 1 januari 2020 och drivs av Bräcke diakoni i samarbete med NSPHiG och Stiftelsen Gyllenkroken.