Om oss

Projekt TrUSt - Trygghet Ur Stöd, vill skapa trygghet och stärka personer som lever med psykisk ohälsa/ sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning i sitt föräldraskap.

Med föräldrarnas önskemål och behov som grund

Projektet utformar ett föräldraskapsstöd utifrån samtal med de som lever med  psykisk ohälsa/ sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. All utformning och testning görs sedan tillsammans med föräldrarna innan det sedan är redo att testas i andra verksamheter.

 

Delvis andra frågor och behov

Många föräldrar med psykisk ohälsa/ sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning upplever att det generella föräldrastöd som finns inte täcker deras frågor och behov. De har ofta högre krav på sig själva och lever ofta med mindre energi. Det är något som kan vara svår att få ihop och kräver planering, kunskap och vetskap om när det är viktigt att ta hjälp från andra. En annan fråga som många vill ha mer kunskap om är "hur pratar jag med barnet om psykisk ohälsa/sjukdom/funktionsnedsättning?"

 

Vad händer i projektet?

Projektet är 3-årigt

År 1 (2020):Under första året undersöks vilka styrkor, frågor och behov som finns bland föräldrar med psykisk ohälsa/ sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Detta gjordes genom samtal med föräldrar, referensgrupp med föräldrar och samtal med yrkesverksamma. Resultatet blev ett önskemål om att lära sig mer och träffa andra föräldrar i liknande situationer.

År 2 (2021):En studiecirkel utformas utifrån det innehåll som föräldrarna önskat. Dessa studiecirklar testas tillsammans med föräldrarna och sedan testas det ute i andra verksamheter.

År 3 (2022):Projektets erfarenheter sammanställs i en film, i en handbok och i ett färdigt studiecirkelmaterial. Kunskapsspridning och implementering av studiecirkelmaterialet i verksamheter som möter föräldrarna.

 

Om oss

Projektet, som finansieras av Arvsfonden, startade 1 januari 2020 och drivs av Bräcke diakoni i samarbete med NSPHiG.