Samverkanspartners

Projekt TrUSt genomförs tillsammans med våra samarbetspartners

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG) är ett nätverk bestående av patient-, brukar- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området. Vi har idag 17 medlemsföreningar.

 

Stiftelsen Gyllenkroken

Stiftelsen Gyllenkroken har funnits sedan 1989 och erbjuder social gemenskap, meningsfull sysselsättning och anpassat boende för personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och deras anhöriga.

Här finns även Gyllingen som ger stöd till barn och ungdomar som har någon i sin familj med psykisk ohälsa eller sjukdom. Hos oss kan man träffa andra i samma ålder och liknande situation i grupp eller få enskilt stöd genom samtal. De viktigaste målen med verksamheten är att ge barn och ungdomar mer kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom och hur det kan påverka familjen samt att öka kommunikationen i familjen.

 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Nka startade sin verksamhet i januari 2008 och verksamhetsidén är att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer som:

  • förstahandserfarenheter hos anhörigvårdare, brukare och deras organisationer
  • praktisk erfarenhet hos personal inom anhörigstöd och äldreomsorg
  • organisatorisk- och policyerfarenhet hos beslutsfattare
  • vetenskaplig kunskap och metodkunskap hos forskare

 

Allmänna arvsfonden 

Varje år får runt 400 projekt över hela landet stöd ur fonden. År 2018 delades 647 miljoner kronor ut. I genomsnitt är det var femte ansökan som svarar upp mot våra kriterier och får pengar för sitt projekt.

Uppskattningsvis är det över 9 000 projekt som fått stöd ur fonden sedan 1970. Bara sedan 2005 har det delats ut 5,46 miljarder kronor till  2 100 utvecklingsprojekt i civilsamhället. Projekten är i alla storlekar och spridda över hela landet.

 

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet.