Se filmerna från vår inspirationsträff!

Nu har du möjlighet att ta del av delar av vår inspirationsträff som gick 14 oktober.
Projektledare Sara Jonåker och Annica Larsson presenterar de fem olika träffarna i studiecirkeln Trygghet Ur Stöd.
Öppna filmerna i Youtube för att få dem med undertexter.

Sara Jonåker presenterar första träffen: Familjen 7:30 minuter 
Hur kan det vara att vara förälder med psykisk ohälsa?

 

 

Annica Larsson presenterar andra träffen: Jag som förälder, 5:44 minuter
Hur tar jag hand om mig och hur möter jag mina föräldrautmaningar?

 

 

Annica Larsson presenterar tredje träffen: Tryggt föräldraskapande 3:08 minuter
Hur kan jag stärka relationerna i familjen?

 

Sara Jonåker presenterar fjärde träffen: Prata om psykisk ohälsa 7:13 minuter
Hur kan jag prata med mitt barn om psykisk ohälsa?

 

 

Sara Jonåker och Annica Larsson presenterar tillsammans femte träffen: Vad finns för stöd 6:13 minuter
Tankar om att ta hjälp och stöd i föräldraskapet

 

 

Annica Larsson berättar om projektets bakgrund, 4:17 minuter