Vad har samtalen gett oss?

Under våren och sommaren har vi samtalat med cirka 30 föräldrar med psykisk funktionsnedsättning samt vuxna som vuxit upp med föräldrar med psykisk funktionssättning om vilket behov av föräldraskapsstöd de ser. Samtalen var mycket givande för oss i projektet och utifrån dessa har vi tagit fram två filmer: I ena filmen berättar föräldern Sara om vilket stöd hon skulle behövt då barnen var mindre och i den andra filmen får man följa ett samtal med föräldern Anna-Karin om vad hon tycker är viktigt i ett föräldraskapsstöd och vad som hjälpt henne mest. 

 

Se filmerna under fliken "Filmer", eller via nedanstående länkar:

https://www.youtube.com/watch?v=V0yIjRaZIKc Filmen om Sara

https://www.youtube.com/watch?v=8OgEgFVBMv4 Filmen om Anna-Karin

 

 

Alla föräldrar vi samtalat med önskar träffa andra föräldrar i liknande situation för erfarenhetsutbyte och för att söka stöd i varandra. Många föräldrar känner stor skuld över att inte räcka till och många behöver få en mer avdramatiserad bild av vad det är att vara förälder. Annat föräldrarna också lyfter att de har behov av är bland annat; återhämtning, praktiskt stöd i hemmet, stöd i samordning av olika kontakter samt att få stöd i att prata med barnen om psykisk ohälsa.  

 

Här är några av föräldrarnas röster: 

 

“Jag hade önskar någon som kunde stötta i alla kontakter, det hade varit jättebra så att man inte hade behövt kämpa med allt själv” 

 

“När jag var sjuk kände jag mig väldigt dålig som förälder, och jag orkade inte engagera mig i allt som berörde barnen på det sätt jag vill” 

 

“Det är viktigt att avdramatisera och inte göra det till en grej att man går i en föräldragrupp, att vara förälder kan vara omvälvande för vem som helst” 

 

Utifrån vad som kommit fram genom samtalen tar vi nu under hösten fram ett material till föräldraträffar. Under träffarna kommer vi bland annat att beröra:  

  • Vad jag som förälder har med mig 

  • Vad har barnet för behov och hur tillgodoser jag det 

  • Hur påverkar min psykiska ohälsa/sjukdom mig som förälder 

  • Konflikter och känslor 

  • Hur pratar jag med mitt barn om psykisk ohälsa/sjukdom 

  • Vad behöver jag för att vara den förälder jag vill vara 

  • Verktyg, strategier, struktur och avlastning i vardagen 

  • Vad finns det för hjälp och stöd att få som förälder 

 

Rekryteringen till träffarna är i gång vilka förväntas starta i februari 2021. Sedan kommer vi fortlöpande att ha föräldraträffar under hela nästa år. Det är ett mycket spännande arbete som ligger framför oss, att få möta föräldrarna och tillsammans utveckla ett studiecirkelmaterial som sedan ska kunna användas av olika verksamheter där föräldrarna finns.