Vill du hjälpa oss att skapa ett föräldraskapsstöd?

 

  

Vad är bra och vad behöver bli bättre?

Vilket stöd hade du önskat?

Vilket stöd har du fått?

 

Vi söker dig som:

• är förälder och har psykisk ohälsa

• är anhörig till en förälder som har psykisk ohälsa

• som har vuxit upp med en förälder med psykisk ohälsa

 

Projekt TrUSt – föräldraskapsstöd för föräldrar med psykisk funktionsnedsättning, är ett tre-årigt Arvsfondsprojekt som drivs av Stiftelsen Bräcke diakoni i samarbete med NSPHiG och Stiftelsen Gyllenkroken.

 

Vill förbättra stödet

Vårt mål är att utveckla ett studiecirkelmaterial samt skriva en handbok i föräldraskapsstöd för föräldrar med psykisk funktionsnedsättning.

 

Dina erfarenheter är viktiga

Vi vill prata föräldraskapsstöd med dig. Vi träffar dig gärna, men det går också bra att prata i telefon eller svara på frågorna skriftligt.

 

Om du är intresserad eller vill veta mer är du välkommen att kontakta:

Sara Jonåker, projektledare för projekt TrUSt

076-5032617

sara.jonaker@brackediakoni.se

 

Som TACK för din medverkan får du ett present­kort på 225 kronor.

Bifogade filer