Info

Verksamhetschef
Natasa Brstina
Tel 013-190 04 51
natasa.brstina@brackediakoni.se

Gläntan vån 1

Tel:013-206967

Spinnrocken vån 3

Tel:013-206923

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Äldreboendet Gläntan - Spinnrocken

Gläntan är ett demensboende i Linköping med 6 platser. Spinnrocken har 4 lägenheter med växelvård och 3 kortidsplatser för personer med demenssjukdom. Vi ligger i Valla/T1 i samma byggnad som Tunvallaskolan, med Vallaskogen inom räckhåll.

För oss innebär livskvalitet att ha inflytande över det dagliga livet och det egna hemmet. Att bli sedd och respekterad är en grund för trygghet, trivsel och tillit.

Vi som arbetar här är undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterska. Vi har regelbunden kontakt med sjukgymnast, och även arbetsterapeut när behov uppstår.

Till våra permanentboende på Gläntan ordnar vi med att frisör och fotvård kommer till oss i huset, och den möjligheten kan man även få hjälp med som växel eller kortidsboende på Spinnrocken om behov finns.