Felmeddelande

An exception has been thrown during the rendering of a template ("Saknar paketegendom på enhet av typ node.") in "page-related-units.html.twig" at line 8.

Info

Verksamhetschef korttidsboendet
Anna Olsson
Tel 031-50 27 19
anna.olsson@brackediakoni.se

Verksamhetschef särskilda boendet
Alexander Walker
031-50 27 21
alexander.walker@brackediakoni.se

Välkommen till Barn- och ungdomsboendet Östergården

Trygg miljö för barn och ungdomar

Här bor barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Vi erbjuder både boende med särskild service, LSS 9 § 8, och korttidsboende,
LSS 9 § 6. Under boendetiden samordnas insatser såsom behandling, medicinsk tillsyn och skola. Barnen och ungdomarna är i åldern ca 1-25 år. Barn- och ungdomsboendet Östergården ligger i en parkliknande miljö på Hisingen i Göteborg.