Info

Verksamhetschef
Ulla Andreasson
Tel 031-50 27 19
ulla.andreasson@brackediakoni.se

Välkommen till Barn- och ungdomsboendet Östergården

Trygg miljö för barn och ungdomar

Vi erbjuder boende för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Boendet kan vara under både längre och kortare perioder. Under tiden samordnas insatser kring boende, behandling, medicinsk tillsyn och skola. Barnen och ungdomarna är i åldern ca 1-25 år. Barn- och ungdomsboendet Östergården ligger i en parkliknande miljö på Hisingen i Göteborg.