Info

Verksamhetschef
Anna-Maria Norberg
Tel 031-50 27 73
anna-maria.norberg@brackediakoni.se

Välkommen till Boenderehabilitering Mellangården

Mellangården är ett korttidsboende som riktar sig till unga vuxna mellan 18-35 år med psykiska funktionsnedsättningar.

Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och utformar en individuell genomförandeplan tillsammans med dig där det framgår vilket boendestöd som du önskar och hur vi ska göra för att uppnå dina mål med boenderehabiliteringen. Vi ger också stöd till att hitta egna sysselsättningar och aktiviteter utanför Mellangården.

Vi har ett rehabiliterande förhållningssättt där vi har fokus på det friska och dina konkreta problem. Vi jobbar motivationsstödjande och framtidsinriktat!