Info

Verksamhetschef
Alan Abdlai Tel 031-384 88 55, Mobil 070-081 88 55
alan.abdali@brackediakoni.se

Välkommen till Boenderehabilitering Mellangården

Mellangården är ett korttidsboende som riktar sig till unga vuxna mellan 18-35 år med psykiska funktionsnedsättningar. Vi har ramavtal med Göteborgs stad och dess kranskommuner, samt Lerum. Vi har tillstånd för 16 platser.

 

Är du anhörig?

Visste du att Mellangården, Bräcke diakoni, är del i ett treårigt projekt som finansieras av Allmäna arvsfonden? Projektet pågår mellan 2018-21. Projektet heter Trialog och skall ge stöd till anhöriga och deras närstående med psykiska funktionsnedsättningar/ohälsa.

Trialog vill gärna komma i kontakt med anhöriga, för att ta del av deras erfarenheter kring att vara anhörig.Här kan du få mer information om projekt Trialog  https://www.brackediakoni.se/projekt-trialog

Just nu

söker Trialog efter Dig som vill delta i ett i arbete med framtagande av ett studiecirkelmaterial i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan under våren 2020. Cirklarna kommer att ha tre olika inriktningar; Anhöriga, personer med egen psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa, personal inom vård och omsorg.