Info

Verksamhetschef
Anna-Maria Norberg
Tel 031-50 27 73
anna-maria.norberg@brackediakoni.se

Välkommen till Boenderehabilitering Mellangården

Mellangården är ett korttidsboende som riktar sig till unga vuxna mellan 18-35 år med psykiska funktionsnedsättningar. Vi har ramavtal med Göstegorgs stad och dess kranskommuner, samt Lerum. Vi har tillstånd för 16 platser.

 

Är du anhörig?

Visste du att Mellangården, Bräcke diakoni, är del i ett treårigt projekt som finansieras av Allmäna arvsfonden? Projektet pågår mellan 2018-21. Projektet heter Trialog och skall ge stöd till anhöriga och deras närstående med psykiska funktionsnedsättningar/ohälsa.

Trialog vill gärna komma i kontakt med anhöriga, för att ta del av deras erfarenheter kring att vara anhörig . Just nu söker projektet deltagare till sina Fokusgrupper.

Här kan du få mer information om projekt Trialog  https://www.brackediakoni.se/projekt-trialog