Om oss

Mellangården är ett korttidsboende som riktar sig till unga vuxna mellan 18-35 år med psykiska funktionsnedsättningar.

Vi bedriver individanspassad boenderehabilitering där du får hjälp, stöd och strategier för att kunna leva ett mer självständigt liv. Här träffar du andra unga vuxna i liknande situation.

  • Hos oss jobbar boendepedagoger och boendeassistenter.
  • Vi har personal dygnet runt.
  • För oss är det viktigt att stötta dig att tro på din egen förmåga, att öka dina kunskaper och färdigheter att kunna hantera din omgivning utifrån din funktionsnedsättning eller din psykiska ohälsa.
  • Boendet ligger i en lugn miljö med närhet till centrum.
  • Mellangården är ett drogfritt boende. Hos oss kan du inte bo om du har ett pågående drogmissbruk.
  • Djur är inte tillåtna i boendet.

Vi jobbar utifrån ett empowermentperspektiv och har ett salutogent förhållningssätt. Personalen är utbildad i Motiverande samtal (motivational interviewing, MI). Det är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.