Om oss

Mellangården är ett korttidsboende som riktar sig till unga vuxna mellan 18-35 år med psykiska funktionsnedsättningar.

Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och utformar en individuell genomförandeplan tillsammans med dig där det framgår vilket boendestöd som du önskar och hur vi ska göra för att uppnå dina mål med boenderehabiliteringen. Vi ger också stöd till att hitta egna sysselsättningar och aktiviteter utanför Mellangården.

Vi har ett rehabiliterande förhållningssättt där vi har fokus på det friska och dina konkreta problem. Vi jobbar motivationsstödjande och framtidsinriktat!

Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt med empowerment-perspektiv, vilket innebär att man får stöd i att hitta sina inre styrkor och resurser för att skapa möjligheter till att påverka sitt eget liv.

Här träffar du andra unga vuxna i liknande situation. Vi har dagliga aktiviteter både i grupp och enskilt.

Boendet ligger i en lugn miljö med närhet till centrum.

För oss är det viktigt att stötta dig att tro på din egen förmåga, att öka dina kunskaper och färdigheter att kunna hantera din omgivning utifrån din funktionsnedsättning. Vi bedriver individanspassad boenderehabilitering där du får hjälp, stöd och strategier för att kunna leva ett mer självständigt liv.

På Mellangården bor man i en egen lägenhet som är fullt utrustad med möbler, toalett och en köksdel. Vi har tillstånd för 16 platser och personal dygnet runt. Du får en egen kontaktperson som stödjer dig i den dagliga livsföringen. Djur är tyvärr inte tillåtna i boendet.

Utifrån socialtjänstens arbetsplan upprättar vi en genomförandeplan tillsammans.

Vi har ramavtal med Göteborgs stad med kranskommuner.