Info

Verksamhetschef
Rosalie Gnipe
08-586 418 10
rosalie.gnipe@brackediakoni.se

Besöksadress:
Färgargårdstorget 3
116 43 Stockholm

Välkommen till Bräcke daglig verksamhet Hammarby

Vi finns till för dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Utifrån dina intressen, förmågor och behov skapar vi din dagliga verksamhet. Vårt mål är att tillsammans med dig hitta aktiviteter som gör att du känner ökad livskvalitet och delaktighet i samhället.

Söker du daglig verksamhet i Stockholm? Tveka då inte att höra av dig till oss!

Sedan 1 maj 2021 är det vi på Bräcke diakoni som driver verksamheten på entreprenad. Vi är en idéburen stiftelse som jobbar med daglig verksamhet på flera håll i landet. Men vi gör också mycket annat. Här kan du läsa mer om Bräcke diakoni.