Info

Det pågår ett omställningsarbete i Linköping. 1 maj 2023 införs områdesbaserad vård och omsorg i hemmet.

Läs mer på kommunens hemsida! Klicka här!

Verksamhetschef
Anna-Carin Gustafsson 
Tel 013-190 04 50
anna-carin.gustafsson@brackediakoni.se

Visste du att vi på Bräcke diakoni kan ge ett par extra händer till:

  • inköp
  • hemleverans av mat
  • städning
  • stöd med personlig hygien
  • promenader
  • social tid och ledsagning 
  • eller mer omfattande omvårdnad och service

 

Varning för falska telefonsamtal och besök från bedragare. Polisen uppger att bedrägerier via falska telefonsamtal och besök från bedragare ökar. Tänk på att aldrig släppa in någon du inte känner eller väntar besök av. Lämna inte heller ut kortuppgifter, koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.

Ditt hem är ditt – och du ska få fortsätta leva ditt liv på samma sätt som alltid. Det är här Bräcke diakonis hemtjänst kommer in bilden. Med rätt hemtjänst kan du bo kvar hemma så länge du önskar – och vi på Bräcke diakoni vill gärna vara med att göra det möjligt.

Hur hemtjänsten ska se ut är det du, dina behov och önskemål som avgör. Det kan därför se väldigt olika ut. Vi kan komma på korta besök hos dig, för stöd med personlig hygien eller mat, likväl som för mer omfattande omvårdnad och service.

 

Nu pågår det ett omställningsarbete i Linköping. 1 maj 2023 införs områdesbaserad vård och omsorg i hemmet.

Det innebär att en och samma utförare kommer att ansvara för hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering samt biståndsbedömda trygghetsboenden. Nuvarande servicehus kommer omvandlas då till trygghetsboenden. Den nya modellen ska ge dig som behöver flera insatser ett mer samordnat stöd.

Bräcke diakoni kommer ansvara för område City syd. 

Läs mer på kommunens hemsida - klicka här!