Varning för falska telefonsamtal och besök från bedragare. Polisen uppger att bedrägerier via falska telefonsamtal och besök från bedragare ökar. Tänk på att aldrig släppa in någon du inte känner eller väntar besök av. Lämna inte heller ut kortuppgifter, koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.

Att bli ännu bättre på det vi gör

För att alltid utvecklas inom vår hemtjänst arbetar vi mycket med kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt följer upp det stöd du får av oss. På kort sikt är det din personliga genomförandeplan vi arbetar utifrån. Vi följer upp genomförandeplanen minst en gång i halvåret eller när du önskar.

De medarbetare som besöker dig dokumenterar också händelser som är viktiga för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga omsorg.

På längre sikt erbjuder vi dig exempelvis utvärderingsenkäter och olika former av träffar så som boende- och enhetsråd. Vi arbetar också aktivt med att förbättra kvaliteten genom synpunkter och avvikelserapportering.

Vårt arbete ger resultat

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. I den rikstäckande undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? kartläggs äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Resultatet är öppet för vem som helst att ta del av. 

Klicka här för att se vad våra kunder i Linköping (Blandaren) tycker om sin hemtjänst

Klicka här för att se vad våra kunder i Linköping (Tannefors) tycker om sin hemtjänst