Så hanterar vi covid-19 i vår hemtjänst

Att skydda våra äldre och sköra är vår viktigaste uppgift, oavsett läge i samhället. Coronaviruset kommer att finnas i vårt samhälle en längre tid framöver och vi jobbar hela tiden för att hitta hållbara, långsiktiga lösningar och vi sätter alltid dig som kund i första rummet. Det är för din skull vi finns till.

I våra hemtjänstverksamheter jobbar vi mycket med förebyggande åtgärder. Personalen är uppmärksam på symtom, både hos sig själva och hos dig som kund. Vid misstänkt eller bekräftad smitta har vi tydliga rutiner och arbetssätt att luta oss mot. Som en extra skyddsåtgärd använder våra medarbetare skyddsvisir i nära omsorgssituationer.

 Några av de saker som är extra viktigt i vår hemtjänst just nu är: 

  • Följsamhet i basala hygienrutiner.
  • Närvarade chefer och samordnar
  • Täta avstämningar i personalgruppen
  • Skyddsutrustning används vid misstänkt eller bekräftad smitta.
  • I första hand låta erfaren/samma personal jobba med eventuellt smittade

 Har du frågor eller funderingar, kontakta gärna verksamhetschefen i din hemtjänst.