Välkommen till Bräcke mobilt hälsoteam Väst

Genom olika insatser hos asylsökande och nyanlända i syfte att främja hälsa i samband med migration försöker vi ge goda förutsättningar för målgruppen att integreras i samhället.