Info

Sandra Josefsson, verksamhetschef
0511-713720
sandra.josefsson@brackediakoni.se 

Anna-Karin Olsson, sjuksköterska

Anna-Sara Andersson, sjuksköterska

Carina Persson, distriktssköterska

Marika Wickman, distriktsläkare

Zari Abelsson Falknäs, distriktssköterska

 

 

Genom olika insatser hos asylsökande och nyanlända i syfte att främja hälsa i samband med migration försöker vi ge goda förutsättningar för målgruppen att integreras i samhället.