Info

Öppettider

Torsdag
Grupp 1: kl 9–10
Grupp 2: kl 10.30–11.30

Online konsultation och handledning:
Torsdag kl 13–15

Vi ses i FUB-huset, Lillatorpsgatan 10. Träningen är kostnadsfri.

OBS: begränsat antal platser. Vi tar löpande emot anmälningar, maila oss: veronika.csikos@brackediakoni.se

Följ oss gärna på instagram @miniklubbenbrackediakoni

Välkommen till Bräcke mötesplats Miniklubben

Miniklubben är en mötesplats och träningsgrupp för små barn, företrädesvis 0–3 år, med rörelsestörningar. Här stöttas barnen i att lära och utvecklas tillsammans genom lek, sång och rörelse. Begränsat antal platser men vi tar löpande emot intresseanmälningar.