Info

Öppettider

Torsdag
Grupp 1: kl 9–10
Grupp 2: kl 10.30–11.30

Vi ses på Bräcke Östergårdsväg 15A 41877 Göteborg

Träningen är kostnadsfri.

OBS: begränsat antal platser. Vi tar löpande emot anmälningar, maila oss: veronika.csikos@brackediakoni.se

Följ oss gärna på instagram @miniklubbenbrackediakoni

Begränsat antal platser men vi tar löpande emot intresseanmälningar.

Miniklubben är en unik mötesplats och träningsgrupp för små barn (0-3 år) med motoriska svårigheter. Här stöttas barnen i att lära och utvecklas tillsammans genom lek, sång och mycket rörelse med hjälp av Konduktiv Pedagogik - en specialpedagogik som riktar sig till barn med neurologiskt relaterade rörelsehinder. På Miniklubben får du som förälder vägledning och praktiska tips på hur du på ett kreativt sätt kan anpassa hemmiljö, leksituationer och dagliga aktiviteter till barnets behov.