Begränsat antal platser men vi tar löpande emot intresseanmälningar.

Om Miniklubben

Små barn utforskar sig själva och sin omvärld med sin kropp och sina sinnen. När rörelseförmågan inte räcker till behöver barnen stöd för att kunna använda och utveckla sin kapacitet.

Med hjälp av konduktiv pedagogik - en specialpedagogik som riktar sig till barn med neurologiskt relaterade rörelsehinder – utmanas barnens förmågor genom ett mångsidigt träningsprogram med små uppnåeliga utmaningar, professionellt stöd och en positiv attityd. 

På Miniklubben arbetar vi i grupp men möter ditt barn efter hens individuella förutsättningar. Du som förälder spelar en aktiv roll i ditt barns utveckling och får vägledning och praktiska tips på hur du på ett kreativt sätt kan anpassa hemmiljö, dagliga aktiviteter och leksituationer till ditt barns behov.  Samtidigt lär du dig hur du fysiskt kan stötta ditt barn på bästa sätt.  

Är Miniklubben rätt för mitt barn?  

Då hjärnans potential är störst i de tidiga utvecklingsstadierna av livet, är konduktiv pedagogik till stor nytta för bebisar och småbarn. Därför vänder vi oss till de allra minsta, till Miniklubben är barn upp till 3 års ålder med motoriska svårigheter och du som förälder välkommen.

Vi rekommenderar Miniklubben för barn med neurologiskt relaterade rörelsestörningar(t ex. Cerebral pares), för tidigt födda barn, barn med försenad rörelseutveckling samt barn som har svårigheter med balans och samordning av rörelser.   

Det praktiska

Vi ses på torsdagar på Bräcke diakoni (Bräcke Östergårdsväg 15A.). Träningen är kostnadsfri men det finns begränsat antal platser. Vi tar löpande emot intresseanmälningar. Maila veronika.csikos@brackediakoni.se så får du veta mer.

Sagt av föräldrar om träningen på Miniklubben: 

"Genom att använda och utföra de övningar som getts har hen utvecklat sin motorik och blivit starkare och stabilare i kroppen. Även hens kognitiva förmåga har utvecklats"

"Hen har lärt sig att stå kortare stunder själv samt ta något steg. Har blivit stadigare."

"Träffa andra barn, bra träning. Träffa andra familjer i liknande situation."

"Att bättre förstå hur jag kan träna mitt barn. Att bli en del av en grupp föräldrar"