Begränsat antal platser men vi tar löpande emot intresseanmälningar.

Vad är Konduktiv pedagogik?

Konduktiv pedagogik är ett tvärvetenskapligt tankesätt för utbildning, motorisk träning och utveckling för individer med olika typer av neurologiskt relaterade rörelsestörningar (t.ex. Cerebral Pares).

Konduktiv Pedagogik utvecklades i Budapest, Ungern på 1940-talet av Dr András Petö och representerar ett komplext och holistiskt synsätt inom rehabiliteringen. I konduktiv pedagogik integrerar medicinsk kunskap med pedagogiska metoder för att kunna utveckla hela personligheten. 

Genom att utmana barnens psykiska, fysiska, sociala, kognitiva och kommunikativa förmågor med små, uppnåeliga utmaningar och professionellt stöd hjälper vi barnet att nå nästa nivån i sin utveckling. Målet är att bli så självständig som möjligt genom att stärka självförtroende, kreativitet och nyfikenhet.  

En specialpedagog utbildad inom konduktiv pedagogik kallas konduktor. Hen fungerar som en vägledare i lärandeprocessen, sätter mål, planerar programmet, motiverar och stödjer både barn och föräldrar.   

Aktiviteterna utförs i grupp för att kunna ge varandra trygghet och stöd och samtidigt utvecklas socialt och kommunikativt. Alla löser uppgifterna på sitt eget sätt, i sin egen takt och med sina egna strategier. Uppgifterna går från enkla till svårare och lärs ut i olika sammanhang för att bli lättare att använda i vardagslivet. 

Läs mer om konduktiv pedagogik i Bräcke diakonis tidning idékraft.