Erfarenhetskonferens om god man- och förvaltarskap

2012 genomförde vi på Personligt ombud en heldagskonferens om hur ett god man- och förvaltarskap bör se ut för att vara i takt med tiden.