Förvaltningslagen – teori och praktik

Den 2 mars 2015 arrangerade verksamheten Personligt ombud erfarenhetskonferensen ”Förvaltningslagen – teori och praktik”. Förvaltningslagen styr det dagliga arbetet för offentliga tjänstemän inom stat, landsting och kommun.

Läs ett sammandrag från konferensen här.