Info

Besöksadress

Dag Hammarskjölds Väg 13 A, 1 tr 
75237 Uppsala

Ett personligt ombud är ett stöd i vardagen för dig som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig. Syftet är att hjälpa dig att få det stöd och de insatser du kan behöva. Det Personliga ombudet kan till exempel följa med dig till läkaren och/eller bistå i kontakten med olika myndigheter som försäkringskassan eller socialtjänsten.

Du kan få ett personligt ombud om du behöver mer stöd än du har i dag, eller om du har den hjälp du behöver men inte är nöjd med hur den ser ut eller fungerar. Det personliga ombudet är en hjälp till hjälpen.

Bräcke diakoni driver Personligt ombud på uppdrag av Uppsala Kommun. Bräcke diakoni Personligt ombud finns också i Göteborg