Bäcke diakoni bedriver inte längre Personligt ombud i Uppsala.