Filmat material

Här har vi samlat filmat material från våra konferenser och seminarier.

Förvaltningslagen – teori och praktik

Den 2 mars 2015 arrangerade verksamheten Personligt ombud erfarenhetskonferensen ”Förvaltningslagen – teori och praktik”. Förvaltningslagen styr det dagliga arbetet för offentliga tjänstemän inom stat, landsting och kommun.

Läs ett sammandrag från konferensen här

 

Erfarenhetskonferens om god man- och förvaltarskap

2012 genomförde vi på Personligt ombud en heldagskonferens om hur ett god man- och förvaltarskap bör se ut för att vara i takt med tiden.

 

Erfarenhetskonferens om psykiatri/primärvård

En film från vår konferens om psykisk ohälsa – rätt till rätt vård, 2014.