Info

Välkommen att kontakta oss!  

 

Maria Blad
Projektledare
Tel 031-50 27 65
maria.blad@brackediakoni.se 

 
Elisabet Ljungström
Projektansvarig
Tel 031-332 04 01
elisabet.ljungstrom@brackediakoni.se

Projekt Delaktighet och stöd pågick under perioden augusti 2013 - juli 2016. Bräcke diakoni drev projektet i samarbete med Anhörigas Riksförbund, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar- Göteborg och Studieförbundet - Göteborg med medel från Arvsfonden.

Projektet vände sig till vuxna personer med funktionsnedsättningar och till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med en funktionsnedsättning.

Många personer med funktionsnedsättning är beroende av sina föräldrar för att vardagen ska fungera trots att de har stöd från samhället. Projektet riktade uppmärksamhet mot hur man kan öka graden av delaktighet och eget inflytande men visade samtidigt på det utökade omsorgsansvar som många föräldrar har. Och vad det kan innebära.

Besök gärna vår Arvsfondsida och Facebooksida

Här finns slutrapporten att läsa.