Om oss

Delaktighet och Stöd är ett projekt för vuxna personer med funktionsnedsättningar - och deras föräldrar.

Delaktighet och eget inflytande är begrepp som ständigt måste diskuteras, erövras och omsättas i praktiken. Inte alltid lätt men nödvändigt.

I projekt Delaktighet och stöd arrangerar vi samtalsgrupper, studiecirklar, workshop, temakvällar och konferenser där vi belyser dessa frågor ur olika synvinklar.

Projektet arrangerar även mötesplatser för föräldrar som har vuxna döttrar och söner med en funktionsnedsättning. Det är tydligt att denna grupp är bortglömd och att det omsorgsansvar som många föräldrar upplever att de har – osynliggörs.

Projekt Delaktighet och stöd vill öka förståelsen och uppnå förändring.

Följ projektets dagliga arbete på Arvsfondens hemsida

Projekt Delaktighet och Stöd drivs av Bräcke diakoni och finansieras med medel från Allmänna arvsfonden. Samarbetspartner är Anhörigas Riksförbund, RBU Göteborg med omnejd och Studieförbundet Vuxenskolan.