Slutkonferens

Den 27 maj 2016 hölls slutkonferensen för Projekt Delaktighet och stöd – Bräcke diakoni.

Slutkonferensen innehöll såväl tillbakablickar på de tre projektåren som tankar om framtiden och hur projektets erfarenheter kommer att leva kvar.

Föreläsningarna från konferensen filmades av Nationellt kompetenscentrum anhöriga och finns att se på deras hemsida: http://www.anhoriga.se/nkaplay/filmade-forelasningar/slutkonferens-projekt-delaktighet-och-stod/

Vi är glada för att studiecirkeln När jag inte längre är med - förberedelser och funderingar inför framtiden har mötts av ett så stort intresse och att den kommer att leva vidare inom kommuners anhörigstöd, anhörigföreningar inom Anhörigas Riksförbund och lokala avdelningar inom Studieförbundet Vuxenskolan. Nationellt kompetenscentrum anhöriga har producerat en film om studiecirkeln vilken också visades under konferensen. Kan även ses även [här:]

 

På konferensen introducerade Martin Knutsson filmen Vardag och framtid där han och fyra andra personer berättar om sina liv och sina tankar om framtiden.

Föreläsningar under dagen:
Om vuxenföräldraskapet
Maria Persdotter är journalist och kommunikationskonsult. Sedan 2015 är hon förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar. Maria har en dotter med en ovanlig led- och muskelsjukdom samt två söner.

Anhörigskapets olika sidor och villkor
Åsa Moberg Boije har sedan 1968 skrivit om sociala frågor, sjukvård, äldreomsorg och psykiatri, bland annat
i böckerna “Adams bok” och ”Vara anhörig – Handbok för anhöriga till psykiskt sjuka”.

Och sen då?
Mattias Neander
”Sen jag var ungefär 25 har jag haft återkommande komplikationer – sårproblem, urinvägsproblem, shuntproblem, epilepsi, and – you name it. Morsan har alltid funnits där och hållit ihop mig, räddat. Vem ska
göra det sen? Jag vet inte – men jag har några idéer och kandidater.”

Reflektioner kring hur funktionshinderpolitiken fungerar idag och hur den kan se ut i framtiden om Myndigheten för delaktighet får bestämma. Malin Ekman Aldén är sedan i vår vikarierande generaldirektör och chef för Myndigheten för delaktighet. Hon har tidigare arbetat som kansliråd på Socialdepartementet.

Aktuella funktionshinderpolitiska frågor ur Socialstyrelsens perspektiv
Karin Flyckt arbetar på Socialstyrelsen där hon är samordnare av funktionshindersfrågor. Hon är en av
redaktörerna för boken Perspektiv på personlig assistans som gavs ut 2013.

 

 

 

Bifogade filer