Info

Verksamhetschef
Alan Abdlai Tel 031-384 88 55, Mobil 070-081 88 55
alan.abdali@brackediakoni.se

Välkommen till Bräcke psykiatriboende Mellangården

Bräcke psykiatriboende Mellangården är ett korttidsboende som riktar sig till unga vuxna mellan 18-35 år med psykiska funktionsnedsättningar. Vi har ramavtal med Göteborgs stad och dess kranskommuner, samt Lerum. Vi har tillstånd för 16 platser.

Är du anhörig?

Visste du att Mellangården är del i ett treårigt projekt som finansieras av Allmäna arvsfonden? Projektet pågår mellan 2018-21. Projektet heter Trialog och skall ge stöd till anhöriga och deras närstående med psykiska funktionsnedsättningar/ohälsa.

Projekt Trialog vill gärna komma i kontakt med anhöriga, för att ta del av deras erfarenheter kring att vara anhörig.Här kan du få mer information om projekt Trialog  https://www.brackediakoni.se/projekt-trialog