covid-19 info

Information gällande besök och inflyttning med hänsyn till pågående pandemi Detta gäller vid besök och inflyttning till Boenderehabilitering Mellangården

Med anledning av rådande COVID-19 och utifrån gällande restriktioner gäller följande vid besök samt inflyttning på Boenderehabilitering Mellangården, som del av våra åtgärder att förhindra risk för smittspridning bland våra boenden, personal m fl. 

Vid fysiskt besök på Mellangården:

  • ska den besökande inte ha några COVID-19 relaterade symptom så som t ex feber, hosta, ont i halsen,
  • max två besökande samtidigt.
  • rekommenderas användning av munskydd, som Mellangården tillhandahåller, under hela besöket

Mellangården kan även ordna digitala besök t ex studiebesök. 

Vid inflyttning på Mellangården:

  • Ska den person som flyttar in inte ha några COVID-19 relaterade symptom så som t ex feber, hosta, ont i halsen
  • Kan uppvisa negativt provsvar på COVID-19 test vilket inte är äldre än 2-3 dagar.
  • Boende erbjuds COVID-19 test första inflyttningsdagen som en kompletterande säkerhetsåtgärd.

 Mellangården skriver inte in personer med misstänkt eller konstaterad COVID-19 smitta.

 Vår målsättning är att skydda hälsan hos våra boenden, personal, anhöriga m fl och därmed även hindra smittspridning i vår närmiljö.

 Tack för visad hänsyn enligt ovan!

 Vid frågor och ytterligare information kontakta:

 Alan Abdali/verksamhetschef

031- 384 88 55

alan.abdali@brackediakoni.se