Förbättringskraft ökar tydligheten på Mellangården

 

Alla vill ha en tydlig bild av var man skall bo.  

De flesta gör ett studiebesök på Mellangården inför ett beslut om att flytta in. 

Men det är inte alltid möjligt. Ibland behöver man ett boende snabbt.

Eller så kan man inte mötas på grund av en pandemi. 

Därför har vi gjort några korta bildspel om hur det ser ut. 

Anhöriga kan också tycka att det känns bra att få en bild av boendet.  

Klicka på länkarna här nedanför: 

Ungefär såhär ser det ut i en lägenhet. 

Såhär ser det ut på boendet. 

Snart kommer fler filmer om hur vi arbetar på mellangården!! 

För mer information om Bräcke diakonis verktyg för ständiga förbättringar "Förbättringskraft" kontakta verksamhetschef Alan Abdali.