Om oss

Vi har de senaste tjugo åren haft glädjen att jobba med att stötta unga människor på väg till ett mer välfungerande liv

Vi bedriver individanspassad boenderehabilitering där du får hjälp, stöd och strategier för att kunna leva ett mer självständigt liv. Här träffar du andra unga vuxna i liknande situation.För oss är det viktigt att stötta dig att tro på din egen förmåga, att stärka dina resurser för att kunna nå de mål som är viktiga för dig. Personalen är utbildad i Motiverande samtal (motivational interviewing, MI). Det är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.

  • Hos oss jobbar boendepedagoger och boendeassistenter.
  • Vi har personal dygnet runt året om.
  • Boendet ligger nära busshållplats Bräcke Östergård med ca 20 minuters resa till Göteborgs centrum.
  • Mellangården är ett drogfritt boende. Hos oss kan du inte bo om du har ett pågående drogmissbruk.
  • Djur är inte tillåtna i boendet.

Vill du se hur det ser ut på Mellangården?