Vad vi erbjuder

Att bo och klara sig själv är en självklarhet för många - men långt ifrån för alla. Trots det, är det en dröm och en önskan för de allra flesta.

Utifrån dina enskilda behov stödjer och hjälper vi dig med att utforma dina dagliga aktiviteter så att du kan få struktur och rutiner i din vardag.  Tillsammans skriver vi en individuell genomförandeplan där vi formulerar tydliga mål, som vi kontinuerligt följer upp. Vi arbetare enligt Socialstyrelsens kunskapstöd "Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner" för personer med funktionsnedsättning.

Vi vill gärna ha ett nära samarbete med berörd biståndshandläggare och samverkar även med andra vårdgivare, anhöriga och andra betydelsefulla personer i din närhet om du så önskar.

Vi serverar frukost, lunch och middag samt eftermiddagsfika och kvällsmål.

Har du behov av stöd i sin läkemedelshantering kan vi utföra det i enlighet med din egenvårdsplan. Egenvårdsplanen utformas tillsammans med dig och din läkare i samverkan med personalen på Mellangården. 

 

Är du anhörig till någon boende och önskar information om hur vi jobbar på Mellangården?

Kontakta vår anhörigansvarig Susanne Karlsson, tel 031- 50 27 75.