Våra gemensamma aktiviteter

 

Promenader

Vi anordnar flera schemalagda promenader per vecka i vår närmiljö då vi tycker att det är en enkel och trivsam fysisk aktivitet som passar de flesta. Ibland tar vi med oss stavar och går stavgång för att få upp pulsen ytterligare.

Skaparverkstad

Personalen handleder och introducerar olika hobby- och konstnärliga aktiviteter. Det kan vara smyckestillverkning, textil -eller mindfullnessmålning, möbelrenovering eller något annat som intresserar dig. Skapande aktivitet är ofta väldigt stimulerande, lugnande och kan ge en stunds trivsam avkoppling tillsammans med andra.

Veckoaktivitet

Vi brukar anordna trivsamma utflykter till exempelvis museum eller bibliotek och göra studiebesök till aktivitetshus och ta del av olika intresseorganisationers utbud. Men även sällskapsspel och uteaktiviteter står högt på dagordningen i form av till exempel badminton eller kubb. Vi anordnar dessa aktiviteter en gång per vecka.

Gym

Är du intresserad av att börja eller fortsätta med fysisk träning så har Mellangården har ett styrketräningsrum som du har fri tillgång till, att träna båda styrka och kondition.

Måltidstrappa

Att äta regelbundet och näringsriktigt är viktig för en god hälsa. Mellangården har en modell för stegvis färdighetsträning som syftar till att om du önskar och är i behov av det ska kunna tillaga alla dina måltider i lägenheten innan du flyttar. Till dess att du klara av detta på egen hand är du välkommen att äta den mat som serveras på boendet.

Boenderåd

Att du får vara med och påverka din tillvaro hos oss är ett viktigt inslag i vår boenderehabilitering. Var fjortonde dag håller vi boenderåd där du kan komma med förslag till aktiviteter, friskvård, menyval och förbättringar av den gemensamma boendemiljön. På boenderådet får du också information om gemensamma frågor. En gång i månaden spelar vi bingo i samband med boenderådet.