Utredningar

Vi genomför på vårt Rehabcenter olika former av utredningar på uppdrag av bland annat Region Jönköpings län (landstinget), kommuner och försäkringsbolag. 

Vi har hög kompetens i våra team, med tillgång till specialistläkare, psykiater, psykologer och arbetsterapeuter. Våra utredningar bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet samt de nationella riktlinjer och rekommendationer som finns från bl a Socialstyrelsen. 

Våra största volymer är idag teambaserade neuropsykiatriska utredningaroch skolpsykologutredningar, men vi kan även skräddarsy andra utredningar utifrån behov.

Kontakta vår mottagning på telefon 036–210 00 67

 

Bifogade filer