Info

Verksamhetschefer

Ewa Sjögren
0346-73 72 01
ewa.sjogren@brackediakoni.se

Ulla Andréasson
0346-737236
ulla.andreasson@brackediakoni.se

Aktivitetsamordnare

Susanne Persson

0346-737203

susanne.persson@brackediakoni.se

Ulrika Augustsson

0346-737202

ulrika.augustsson@brackediakoni.se

Verksamhetsutvecklare

Ulrika Ekman

0346-737209

ulrika.ekman@brackediakoni.se

Arbetsterapeut

Anette Håkansson

0346-737231

anette.håkansson@brackediakoni.se

Välkommen till Daglig verksamhet Falkenberg

Alla människor är unika! Och vi skapar din dagliga verksamhet tillsammans med dig. Utifrån vad du är intresserad av, vad du har gjort förr, vad du kan och vill. 

Vi har flera olika enheter med olika inriktningar, för att du ska kunna få det stöd du behöver för din personliga utveckling. Det ska kännas meningsfullt och bidra till ökad livskvalitet och delaktighet i samhället. 

Välkommen till oss!