Info

Verksamhetschef
Sara Falk

Godkänd att utföra hemtjänst i Göteborgs Stad

Välkommen till Hemtjänst Göteborg

Nu har du rätt att själv att bestämma över vem som ska utföra din hemtjänst - och hur du vill att den ska vara. För oss är det viktigt att du är delaktig och själv bestämmer hur du vill ha det. Med lyhördhet och stor respekt gör vi vårt bästa för att du ska känna dig trygg och leva som du vill. I ditt eget hem. Välkommen till Bräcke diakonis Hemtjänst i Göteborg.