Info

Koordinator
Maria Blad
tel: 0765-032765
maria.blad@brackediakoni.se

 

Välkommen till Home-Start Familjekontakt i Alingsås

Home-Start Familjekontakt i Alingsås avslutas 31 jan 2020. Intresserad av metoden? Kontakta koordinator Maria Blad

Home-Start Familjekontakt är ett föräldrastödsprogram där volontärer – familjekontakter besöker småbarnsfamiljer med minst ett barn under sex år någon gång i veckan. Tanken är att erbjuda familjer stöd och avlastning under en begränsad period. Verksamheten utgår från, och finns till för familjer som bor i Alingsås kommun.