Info

Välkommen att kontakta oss!  

Emma Lyrdal

Verksamhetschef Ett steg till
Tel 031-332 03 84/ 0734-602086 
emma.lyrdal@brackediakoni.se

 

Hanna Kollberg

Verksamhetssamordnare Ett steg till  
Tel  031-50 26 13   
hanna.kollberg@brackediakoni.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Verktyg för att hitta framkomliga vägar in på arbetsmarknaden samt ett stöd i mångfaldsarbetet

Att finna och få ett arbete är för många personer med funktionsnedsättning inte helt lätt. I syfte att ge stöd, stimulera och underlätta denna process för den enskilde har Bräcke diakoni med ekonomiskt stöd av Arvsfonden och Post och telestyrelsen tagit fram ett spel/utbildningsplattform som heter Jobbpuzzlet. Spelet innehåller olika delar, alla kopplade till arbete. Exempel på delar är träning att genomföra en anställningsintervju, fakta om olika yrken, ekonomisk information m.m. Kontakta oss gärna om du är intresserad av att testa Jobbpuzzlet. Det finns möjlighet att efter test även köpa licenser.

 

I samband med framtagningen av Jobbpuzzlet togs också ett arbetsgivarquiz fram som idag utgörs av 8 frågor. Quizen vänder sig till arbetsgivare som är intresserade av mångfaldsfrågor med inriktning funktionsnedsättning. Att svara på frågorna och få respons tar inte lång tid. Ett förslag är att erbjuda personalen möjlighet att test frågorna som ett led i mångfaldsarbetet. Frågequizen är kostnadsfri och kan laddas ner via länken nedan.

http://www.puzzlet.se/quiz/