Om Jobbpuzzlet

Jobbpuzzlet är byggt inom ramen för ”serious games”, som avser spel som engagerar användaren men som också bidrar till att uppnå ett definierat syfte utöver ren underhållning. Vår förhoppning är att utbildningsplattformen som tas fram skall engagera och motivera både arbetssökande och arbetsgivare att lyfta frågor kring att ha ett bra arbetsliv – även med funktionsnedsättning.

Projektet – som finansierades med medel från Post- och Telestyrelsen – startade i slutet av augusti 2014 och avslutades 2016. Kontakta oss gärna för mer information eller om du vill pröva vår plattform.

Projekt Jobbpuzzlet drivs av Bräcke diakoni tillsammans med utvecklingspartnern ACE. Projektet finansieras med medel från Post- och Telestyrelsen genom innovationstävlingen ”Från studier till arbete – med hjälp av IT”