Kontakta oss

Behöver du komma i kontakt med oss? Här hittar du kontaktuppgifter till alla våra boenden och verksamhetschefer.

Verksamhetschefer

 

Anneli Axelsson, Verksamhetschef
anneli.axelsson@brackediakoni.se
Gamletullsgatan 12, 302 27 Halmstad
Telefon: 035-265 57 01, mobil: 0790-60 57 01

Anneli ansvarar för boendena på Gamla Prästvägen, Hopalyckan, Settervägen & Taxvägen.
 

 

Anna Isaksson , Verksamhetschef
anna.isaksson@brackediakoni.se
Gamletullsgatan 12, 302 27 Halmstad
Telefon: 035-265 57 10, mobil: 0790-60 57 10

Anna ansvarar för boendena på Prostorpsvägen, Karlsrovägen, Södra vägen & Långhusallén.

 

Annelie Håkansson, Verksamhetschef 
annelie.hakansson@brackediakoni.se
Gamletullsgatan 12, 302 27 Halmstad
Telefon: 035-265 57 20, mobil: 0790-60 57 20

Annelie ansvarar för boendena på Nannarpsvägen, Hjorttungavägen, Slättemarken och Klockarevägen.

 

Susanne Berg, Verksamhetschef
susanne.berg@brackediakoni.se
Gamletullsgatan 12, 302 27 Halmstad
Telefon: 035-265 57 30, mobil: 0790-60 57 30

Susanne ansvarar för boendena på Morellvägen, Prästvägen, Tynavägen och Åldresstigen.

 

Gruppboenden

Gamla Prästvägens gruppbostad
Gamla Prästvägen 43
302 63 Halmstad              
Telefon: 035-265 57 02, mobil: 0790-60 57 02

Hopalyckans gruppbostad
Hopalyckan 13
310 38 Simlångsdalen
Telefon: 035-265 57 04, mobil: 0790-60 57 04

Settervägens gruppbostad 
Settervägen 12
302 62 Halmstad               
Telefon: 035-265 57 06, mobil: 0790-60 57 06

Taxvägens gruppbostad
Taxvägen 31
302 62 Halmstad
Telefon: 035-265 57 08, mobil: 0790-60 57 08

Prostorpsvägens gruppbostad
Prostorpsvägen 9
302 30 Halmstad            
Telefon: 035-265 57 11, mobil: 0790-60 57 11

Karlsrovägens gruppbostad
Karlsrovägen 16–18
302 35 Halmstad
Telefon: 035-265 57 13, mobil: 0790-60 57 13

Södra vägens gruppbostad
Södra vägen 23
302 90 Halmstad       
Telefon: 035-265 57 15, mobil: 0790-60 57 15

Långhusalléns gruppbostad
Långhusallén 7
302 56 Halmstad  
Telefon: 035-265 57 17, mobil: 0790-60 57 17

Nannarpsvägens gruppbostad
Nannarpsvägen 21
302 79 Holm   
Telefon: 035-265 57 21, mobil: 0790-60 57 21

Hjorttungavägens gruppbostad
Hjorttungavägen 6
302 79 Holm   
telefon: 035-265 57 23, mobil: 0790-60 57 23

Slättemarkens gruppbostad
Slättemarken 6
305 78 Kvibille
Telefon: 035-265 57, mobil: 25 0790-60 57 25

Klockarevägens gruppbostad
Klockarevägen 61
310 44 Getinge
Telefon: 035-265 57 27, mobil: 0790-60 57 27

Morellvägens gruppbostad
Morellvägen 8, 302 56 Halmstad    
Telefon: 035-265 57 31, mobil: 0790-60 57 31

Prästvägens gruppbostad
Prästvägen 71, 302 63 Halmstad
Telefon: 035-265 57 33, mobil: 0790-60 57 33

Tynavägens gruppbostad
Tynavägen 26 D, 302 57 Halmstad
Telefon: 035-265 57 35, mobil: 0790-60 57 35

Åldersstigens gruppbostad
Åldresstigen 8, 302 59 Halmstad     
Telefon: 035-265 57 37, mobil: 0790-60 57 37

 

Driftområdeschef

Gisela Alftrén
gisela.alftren@brackediakoni.se
Telefon: 031-50 27 45