Info

 

 

Eva Öfwerman, verksamhetschef

0515-433 01
eva.ofwerman@brackediakoni.se

 

Mobila asylteamet 

0511-700133

 

 

 

 

Välkommen till Mobila asylteamet

 

Genom olika insatser hos asylsökande och nyanlända i syfte att främja hälsa i samband med migration försöker vi ge goda förutsättningar för målgruppen att integreras i samhället.