Info

Följande delar av Göteborgs stad:
Majorna-Linné, Centrum, Västra Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo

Besöksadress
Marklandsgatan 3
Tel 031-49 76 27

Följande delar av Göteborgs stad:
Angered, Östra Göteborg, Örgryte/Härlanda, Norra Hisingen, Västra Hisingen, Lundby

Besöksadress
Norra Ågatan 10 B
Tel 031-704 46 50

Bräcke diakoni Personligt ombud finns också i Uppsala

Välkommen till Personligt ombud Göteborg

Personligt ombud är ett stöd i vardagen för dig som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig. Syftet är att hjälpa dig att få det stöd och de insatser du kan behöva. Det Personliga ombudet kan till exempel följa med dig till läkaren och/eller bistå i kontakten med olika myndigheter.

Du kan få ett personligt ombud om du behöver mer stöd än du har i dag, eller om du har den hjälp du behöver men inte är nöjd med hur den ser ut eller fungerar. Det personliga ombudet är en hjälp till hjälpen.

Bräcke diakoni Personligt ombud finns också i Uppsala