Våra rapporter

Varje år sammanställer vi en verksamhetsrapport och en erfarenhetsrapport. I verksamhetsrapporten kan du läsa om vår organisation och och hur vi arbetar. I erfarenhetsrapporten lyfter vi några av de iakttagelser som de personliga ombuden har gjort under året i kontakterna med de enskilda personer som de har mött.

2021

Del 1. Verksamhetsrapport 2021 (PDF i nytt fönster)

Del 2. Erfarenhetsrapport 2021 (PDF i nytt fönster)

2020

Del 1. Verksamhetsrapport 2020 (PDF i nytt fönster)

Del 2. Erfarenhetsrapport 2020 (PDF i nytt fönster)

 

2019

Del 1. Verksamhetsrapport 2019 (PDF i nytt fönster)

Del 2. Erfarenhetsrapport 2019 (PDF i nytt fönster)

 

2018

Del 1. Verksamhetsrapport 2018 (PDF i nytt fönster)

Del 2. Erfarenhetsrapport 2018 (PDF i nytt fönster)

 

2017

Del 1. Verksamhetsrapport 2017 (PDF i nytt fönster)

Del 2. Erfarenhetsrapport 2017 (PDF i nytt fönster)

 

2016

Del 1. Verksamhetsrapport 2016 (PDF i nytt fönster)

Del 2. Erfarenhetsrapport 2016 (PDF i nytt fönster)

Bilagor

Bilaga 1. Statistik (PDF i nytt fönster)

Bilaga 2. Aktivitetsplan (PDF i nytt fönster)

 

2015

Del 1. Verksamhetsrapport 2015 (PDF i nytt fönster)

Del 2. Erfarenhetsrapport 2015 (PDF i nytt fönster)

Bilagor

Bilaga 1. Statistik (PDF i nytt fönster)

Bilaga 2. Marknads- och aktivitetsplan (PDF i nytt fönster)

 

2014

Del 1. Verksamhetsrapport 2014 (PDF i nytt fönster)
Del 2. Erfarenhetsrapport 2014 (PDF i nytt fönster)

Bilagor

Bilaga 1. Statistik (PDF i nytt fönster)
Bilaga 2. Marknads- och aktivitetsplan (PDF i nytt fönster)

 

2013

Verksamhetsrapport (PDF i nytt fönster)

Bilagor

Bilaga 1: Statistik, antal uppdragsgivare (PDF i nytt fönster)
Bilaga 2: Aktiviteter 2013 (PDF i nytt fönster)
Bilaga 3: Ledningssystem (PDF i nytt fönster)

 

2012

Verksamhetsrapport (PDF i nytt fönster)

Bilagor
Bilaga 1: Statistik, antal uppdragsgivare (PDF i nytt fönster)
Bilaga 2: Uppdrag (PDF i nytt fönster)
Bilaga 3: Aktiviteter 2012 (PDF i nytt fönster)
Bilaga 4: Ledningssystem (PDF i nytt fönster)
Bilaga 5: Behov/resurser (PDF i nytt fönster)