Utbildning i Unified Protocol

Bräcke diakoni är stolta arrangörer av utbildning i den transdiagnostiska psykologiska behandlingsmetoden Unified Protocol i Jönköping under våren 2015.

Unified Protocol baseras på den senaste forskningen inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och syftar till en gemensam flexibel behandling för all ångest och depressionsproblematik.

Utbildningen består av en undervisningsdel på 8 heldagar, 22-23 januari, 5-6 februari, 2-3 mars och 16-17 april. Vi har möjlighet att erbjuda ytterligare några utbildningsplatser för leg. psykologer och leg. psykoterapeuter. Utbildningen är ackrediterad som specialistkurs för legitimerade psykologer. Utbildare är Verksam Psykologi från Göteborg.

Är Du intresserad av att delta på utbildningen? Kontakta verksamhetschef Ingela Fransson för mer information.