Sysselsättning och daglig verksamhet

Alla har rätt till en meningsfull tillvaro. Då är ett arbete eller en givande sysselsättning avgörande.

 

Vi erbjuder daglig verksamhet och olika former av stöd med målet att få ett jobb för dig med en funktionsnedsättning. 

Nyheter

Vi är också en del av Bräcke diakoni