Så hanterar vi covid-19 på våra äldreboenden

Att skydda våra äldre och sköra är vår viktigaste uppgift, oavsett läge i samhället. Med samarbete, noggrannhet, tydliga rutiner, uppmärksamhet på symtom och en stor nypa medmänsklighet har vi lyckats hålla smittan i schack.

Men vi nöjer oss inte där. Smittan kommer att finnas i samhället en längre tid och vi jobbar hela tiden för att hitta hållbara, långsiktiga lösningar och vi sätter alltid våra boende i första rummet. Det är för deras skull vi finns till.

Några av de saker som är extra viktigt i våra verksamheter just nu är:  

  • Följsamhet i basala hygienrutiner
  • Närvarade chefer
  • Provtagning både boende och personal, vid minsta misstanke
  • Täta avstämningar
  • Vid misstanke om smitta används skyddsutrustning
  • I första hand låta erfaren personal jobba med smittade.

Nuläge

Vi kan konstatera att det sätt vi valt att arbeta på följer befintliga rekommendationer från både Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenheterna i de regioner där vi verkar. 

Besök

Från och med 1 oktober 2020 finns inte längre något besöksförbud på landets äldreboenden. Vi vet att många väntat på detta och ser fram emot att träffa sina nära och kära. Men det är fortfarande viktigt att de besök som görs sker på ett tryggt och säkert sätt. Vårt främsta fokus är fortsatt att förhindra och begränsa smittspridning till våra äldre samt att tillgodose deras behov. 

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer arbetar vi för att möjliggöra säkra träffar. I planeringen väger in vi många faktorer såsom den enskildes behov och önskemål, Folkhälsomyndighetens rekommendationer, våra – och varje kommuns – riktlinjer, de lokala förutsättningarna och individuella riskbedömningar. Vi tar självklart också hänsyn till er anhörigas önskemål. Våra riktlinjer för att genomföra säkre besök finns att läsa här.

Stort tack

Vi har hittills haft en låg andel smittade på våra boenden, vilket är ett bevis på att våra arbetssätt fungerar. Men det visar också att ni anhöriga följt riktlinjer och rekommendationer. Tack för visad förståelse.

Vanliga frågor & svar

Här samlar vi svar på de vanligaste frågorna vi får från er anhöriga. Kanske kan vi räta ut några av dina frågetecken?

Varför använder ni inte munskydd hela tiden?
I dagsläget finns det inga generella rekommendationer i Sverige att använda munskydd hela tiden. I första hand skall vi försöka att hålla fysiskt avstånd till varandra. I nära vård- och omsorgssituationer använder våra medarbetare ett visir som täcker ansiktet. Vår bedömning är att visir ger ett lika gott, eller bättre skydd mot smitta i situationer när det  inte är möjligt att hålla avstånd.

Får jag inte träffa min anhörig om hen har covid-19 om jag har skyddsutrustning?
Vi anpassar alla besök utifrån lokala förutsättningar för minimera risken för smittspridning. Skulle din anhörig vara svårt sjuk i covid-19, kommer vi att se till du får besöka hen och då får du använda den skyddsutrustning som finns i verksamheten. Mer om hur vi jobbar med besök finns att läsa här. 

Kan jag ta med min anhörig ut om vi håller avstånd till andra?
Ja, det kan ni. Det är dock viktigt är att hålla ett avstånd på minst 2 m och vara noga med handhygienen.

Har ni många timvikarier och hur ser ni till att de har koll på hur ni jobbar?
Alla våra vikarier får en tydlig introduktion om vad som gäller hos oss. Det är allt från basala hygienrutiner, användning av skyddsutrustning, vilka symtom man ska vara vaksam på, vad man ska göra om man misstänker att någon har covid-19.

All vår planering utgår från fast anställd personal och hos oss är i normalfallet ca 10 procent av de som arbetar i verksamheten timvikarier som vi använder vid exempelvis sjukfrånvaro eller om det tillfälligt behövs extra personal. Det är en ganska låg andel, på Stockholms kommunala boenden är i genomsnitt 23 procent av de som arbetar timvikarier.