Info

Adress
Lignagatan 14
117 34 Stockholm

Verksamhetschef
Åsa Peterson
asa.peterson@brackediakoni.se
Tel 08-556 06 850

Följ oss gärna på Instagram!
@hornstullbrackediakoni

Boendet där vi vet vad vi gör - och varför.