Kontakt

För att få plats hos oss kontaktar du en biståndshandläggare inom äldreomsorgen i hemkommunen. I Stockholms kommun är det så kallat kundval, vilket innebär att du som har fått bistånd för en plats på äldreboende har möjlighet att ställa dig i kö för det äldreboende som du önskar bo på.

Vård- och omsorgsboendet Hornstull drivs av stiftelsen Bräcke diakoni.

Adress
Lignagatan 14
117 34 Stockholm

Verksamhetschef
Åsa Peterson
Tel 08-556 06 850
Måndag - fredag 08.00-16.30

asa.peterson@brackediakoni.se

Samordnare

Tel 08-672 02 80 

Sjuksköterska
Plan 2 tel 08-556 06 858 
Plan 3 tel 08-556 06 855 
Måndag - fredag 08.00 - 16.30

Våning
Våning 2 A tel 08-556 06 853
Våning 2 C tel 08-556 06 851

Våning 3 A tel 08-556 06 854
Våning 3 C tel 08-556 06 852