Livsinnehåll

Varje dag är unik och vi finns där för dig.

Vi som jobbar här

I vår verksamhet arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnast. Verksamheten har läkare knutet till boende och besöker boende efter kontakt via omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Verksamheten har även tillgång till hårvård, fotvård och mobil tandvård.

Vi är specialiserade på att ta hand om personer med demenssjukdom och arbetar med att utveckla vår verksamhet. Vi har en forskare knuten till verksamheten från Marie Cederschiöld högskola.

Aktiviteter

Varje dag är unik för oss, vi jobbar personcentrerat utifrån personens dagsbehov. Våra äldre ska känna sig delaktiga i sin vardag och har huvudrollen i sitt liv. Det är indviden som styr hur dagen ska kännas meningfull. Varje månad träffas aktivitetsgruppen, där aktivitetsombuden och forskare deltar. I mötet följer de upp och planerar social samvaro, kulturella behov samt vilka gruppaktiviteter som passar våra äldre just nu. Vi följer upp verksamhetens följsamhet inom området med hjälp av egenkontroller.

Vi erbjuder våra äldre utevistelse efter önskemål.  

Måltider

Varje dag är unik för oss, vi jobbar personcentrerat utifrån personens dagsbehov. Vårt mål är att skapa en trevlig måltidsmiljö med en social samvaro för alla dagens måltider. Vi arbetar utifrån Bräcke diakonis metodbok "Den goda måltiden" samt livsmedelsverkets rekommendationer.

Varje månad träffas måltidsgruppen, där kostombuden och forskare deltar. I mötet följer de upp och planerar den goda måltiden och vad som passar våra äldre just nu. Vi följer upp verksamhetens följsamhet inom området med hjälp av egenkontroller.

Närstående

Vårt mål är att ha en öppen dialog och du som närstående ska känna dig välkommen till verksamheten. Dialogen kan se olika för var och en och vi anpassar oss utifrån den enskildes behov. Som närstående bjuds du in i olika forum utifrån vad som önskas just nu.