Vi har stängt för utbildning torsdag 2 december 12:00 till fredag 3 december 17:00. Vi hänvisar akuta ärenden som inte kan vänta till måndag till Bräcke vårdcentral Vilan, i Skara. Telefonnummer 0511-700 100.

Astma/KOL-mottagning

På vår astma/KOL mottagning får du hjälp av vårt team som utreder och behandlar astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vi kan hjälpa dig med bl a rökavvänjning och spirometriundersökning. Du får hjälp att förebygga problem och stöd till ett friskare och mer aktivt liv.

Våra astma/KOL-sköterska heter Gun.