OBS! Vi flyttar! Bräcke Vårdcentral Centralhälsan och Bräcke Rehabmottagning Falköping finns från och med 12/12 på Odengatan 22, Falköping. Vi behåller samma telefonnummer. Välkomna! Vårdcentralen är stängd på grund av flytt torsdag 8/12 12:00 – fredag 9/12 17:00. Vid akuta skador och sjukdomar hänvisar vi till vårdcentralen Vilan i Skara, telefonnummer 0511-700 100, www.brackediakoni.se/vardcentral/vilan.

Diabetesmottagning

Hos vårt team får du råd, information och utbildning om diabetes, kost och motion.

Vi arbetar utifrån nationella diabetesriktlinjer och erbjuder kontinuerliga besök och kan hjälpa dig med bl a sedvanlig provtagning och kontroller, injektionsteknik och förskrivning av hjälpmedel. Vår diabetessköterska heter Thérese, hon har telefontid för diabetespatienter måndag-torsdag 7:30-8:00, telefonnummer: 0515-71 72 02.

Läs mer på 1177.se