Diabetesmottagning

Hos vårt team får du råd, information och utbildning om diabetes, kost och motion. Vi arbetar utifrån nationella diabetesriktlinjer. Vi erbjuder kontinuerliga besök och kan hjälpa dig med bl a sedvanlig provtagning och kontroller, injektionsteknik och förskrivning av hjälpmedel.

1177 - Diabetes typ 2

1177 - Diabetes typ 1

Våra diabetessköterskor heter Thérese och Eva. 

Telefontid

Thérese och Eva har telefontid för diabetespatienter måndag-torsdag 7:30-8:00,
telefonnummer: 0515-71 72 02.