Distriktssköterskemottagning

Våra distriktssköterskor har många års erfarenhet och kan hjälpa dig med bl a:

  • Blodtryckskontroller
  • Suturtagning
  • Bensårsbehandling
  • Inkontinens
  • Egenvård
  • Hudåkommor
  • Sårvård och omläggningar
  • Injektioner
  • Folkhälso-/livsstilsmottagning