Frågor och svar om vaccinering

Just nu får vi många frågor om vaccin och vaccinering mot Covid-19. Här svarar vi på de vanligaste!

Jag har hört att vissa ska få en tredje dos, vad gäller?

Om du är över 80 år inte tillhör någon annan riskgrupp rekommenderas dos 3 tidigast 6 månader efter dos 2. Dessa personer kommer kontaktas av sin vårdcentral och erbjudas vaccin mot säsongsinfluensa vid samma tillfälle.

Folkhälsomyndigheten har också bestämt att vissa patientgrupper med nedsatt immunförsvar kommer erbjudas en tredje dos vaccin. Dosen ska ges minst åtta veckor efter dos två och av samma vaccinatör som tidigare. Tiden bokar du själv via 1177.se eller telefon. 

Om du är en av de som rekommenderas en tredje dos kommer du få hem ett brev, inklusive en hälsodeklaration, från sjukhuset. Detta brev ska du sedan ta med till vaccinationstillfället då det fungerar som en ”biljett” för de patienter som omfattas av beslutet. 

Individer med följande sjukdomar kan omfattas av rekommendationen om en tredje dos men individuell specialistbedömning kan behövas:

 • Genomgången organtransplantation med pågående medicinering med immunnedsättande läkemedel, oavsett tid efter transplantation
 • Genomgången allogen stamcellstransplantation senaste 3 åren eller som har en pågående graft versus host- sjukdom (GvH) som kräver immunhämmande behandling
 • Patienter som genomgått CAR T-cells behandling
 • Primär allvarlig immundefekt
 • Aktuell eller nyligen genomgången immunnedsättande behandling för en cancersjukdom
 • Aktuell pågående behandling som nedsätter immunsvaret kraftigt, t.ex. vid autoimmuna sjukdomar
 • Patienter som genomgår dialysbehandling och patienter med kronisk njursjukdom stadium 5
 • Avancerad Hiv
 • Individer som utifrån patientansvarig specialistläkare bedöms ha en påverkan på immunförsvaret och som inte omfattas ovan. (Här ingår ej personer som enbart på grund av ålder bedöms svara sämre på vaccin än yngre. Dessa kommer att ingå i kommande rekommendationer angående påfyllnadsdos.)

 

Vilket Covidbevis kan jag få? 

Från och med 12 augusti finns det tre olika typer av covidbevis för dig som ska resa:

Är du vaccinerad kan du få ett vaccinationsbevis. 
Du beställer själv ditt vaccinationsbevis på www.covidbevis.seEtt vaccinationsbevis är giltigt i 90 dagar från att det har utfärdats. Därefter kan du hämta ett nytt. OBS: När du vaccinerar dig får du med dig ett vaccinationskort. Här står vilket datum du fick din vaccination, vilken sort du och vilket batchnummer din dos kom ifrån. Vaccinationskort är inte samma sak som vaccinationsbevis. 

För dig som har varit sjuk i covid-19 är det i särskilda fall möjligt att skaffa ett tillfrisknandebevis. 
Tillfrisknandebevis är ett bevis på att du varit sjuk i covid-19 men har tillfrisknat. Detta kan endast utfärdats om du testats av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig testpersonal. Egenprovtagning och självtester gäller inte utan personalen måste fysiskt utföra provet på dig. Tänk också på att det måste ha gått minst 11 dagar sedan ditt första positiva testresultat. Beviset får vara högst 180 dagar gammalt. Kontakta oss för att få hjälp tillfrisknandebevis.

Är du inte vaccinerad är det möjligt att göra ett test för covid-19. Om testet är negativt kan du få ett testbevis. 
Tänk på att äldre test för covid-19 eller test som du tar själv inte gäller, testet måste tas av behörig hälso- och sjukvårdspersonal eller annan kvalificerad testpersonal. Tänk på att olika länder har olika regler kring typ av test och giltighet, ta reda på vilka regler som gäller för landet du planerar att resa till. Vi utfärdar inte testbevis. Gå till e-hälsomyndighten för en lista på vårdgivare som utfärdar testbevis. 

Läs mer om de olika covidbevisen eHälsomyndigheten. 

När är det min tur att vaccinera mig?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser. Information om vilka som vaccineras just nu finns på din vårdcentrals webbplats. Här hittar du länkar till alla våra vårdcentraler.

Får jag lov att välja vaccin?

Nej, du kan inte välja vaccin. Inte hos oss och inte heller hos någon annan vårdcentral. Här är sådant som påverkar vilket vaccin du får:

 • Hur många doser regionerna får av de olika vaccinen.
 • När vaccinen kommer till regionen.
 • Din ålder, alla vaccin ges inte till personer under 65 år.
 • Om du är allergisk mot något ämne som finns i ett särskilt vaccin.
 • Om du får behandling med dialys eller har genomgått en organtransplantation eller benmärgstransplantation.

Du kommer förmodligen inte kunna välja vilket vaccin du får senare heller, om du skulle välja att tacka nej till det vaccin som du erbjuds nu. Under perioden som du inte är vaccinerad har du inget skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Kommer jag må dåligt efter jag vaccinerat mig?

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har vaccinerat dig. Du kan också känna dig frusen, må illa, få feber eller ont i lederna och musklerna. Det kallas för biverkningar och är vanligt hos de som fått vaccin mot covid-19.  

Besvären kommer oftast inom det första dygnet efter vaccinationen. De brukar gå över inom ett till två dygn. Du kan ta receptfria läkemedel om du har ont eller mot febern, om det behövs.

Det är ovanligt men några som har fått kraftiga biverkningar av dos ett kan behöva vänta med att ta dos två. Det gäller om något av följande stämmer in på dig:

 • Du fick så kraftiga biverkningar av den första dosen att du behövde söka vård.
 • Du har tidigare haft covid-19 och fick hög feber och kände dig mycket sjuk i mer än ett dygn efter den första dosen vaccin.

 Prata med en läkare om hur du ska göra.

Är det säkert att ta Astra Zenecas vaccin?

För personer som är yngre än 65 år är användandet av Astra Zenecas vaccin pausat. Det beror på att ett mycket litet antal av de många miljoner personer som har fått vaccinet har blivit allvarligt sjuka. De har fått ett mycket ovanligt tillstånd med blodproppar och samtidigt blödningar i kroppen. Flera expertmyndigheter utreder detta.

Du som är 65 år och äldre har en mycket låg risk för dessa ovanliga biverkningar. Du har en mycket högre risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Du som har fått en första dos av Astra Zenecas vaccin och är yngre än 65 år får välja om du vill fortsätta med det vaccinet eller ett annat som du i så fall erbjuds.

Alla vaccin som är godkända i Sverige ger ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19. Risken att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19 är mycket större än risken att få allvarliga biverkningar.

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Nej, du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Samma sak gäller om du blir sjuk mellan dos ett och dos två. Ta inte dos två förrän du är helt frisk och inte har några symtom på infektion, exempelvis feber.

Du ska provta dig om du har symtom som tyder på covid-19.

Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

Ja, du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19. Du som nyligen har haft covid-19 har skydd mot sjukdomen under de närmaste månaderna. Men man vet inte säkert hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar och därför behöver du vaccinera dig.

Jag är gravid/försöker bli gravid, vad gäller för mig?

Vissa som är gravida rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19. Du rekommenderas vaccin om du är gravid och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. Det rekommenderas också utifrån din ålder och ditt BMI. Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer på dig som är gravid:

 • Du har en kronisk hjärt-kärlsjukdom, även stroke och högt blodtryck.
 • Du har en kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2. Det gäller inte dig som har graviditetsdiabetes.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du är 35 år eller äldre.
 • Du har ett BMI över 30 när du skriver in dig på barnmorskemottagningen.
 • Du rekommenderas vaccin efter graviditetsvecka 12.

 Du som planerar en graviditet bör vaccinera dig först, innan du försöker bli gravid. Då har du skydd mot sjukdomen om du blir gravid.

Det finns hittills inte något som tyder på att fostret eller den som är gravid påverkas negativt av vaccinationen. Du behöver därför inte oroa dig om det visar sig att du var gravid utan att du visste om det när du vaccinerar dig. Det kan vara bra att berätta för barnmorskan att du är vaccinerad mot covid-19.

När rekommenderas inte vaccination?

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som gjorde att du fick vård på en akutmottagning eller behövde läggas in på sjukhus, kan rådgöra med en läkare innan vaccinationen. Detsamma gäller om du fått en sådan kraftig reaktion efter en vaccination.

 

Jag har inte fyllt 18, kan jag få vaccin?

Ja, sedan i början av augisti är bokningen öppen för personer födda 2005 eller tidigare. I dagsläget erbjuds inte allmän vaccination mot covid-19 till personer som är 15 år eller yngre. Däremot kan vaccination erbjudas till barn i åldern 12–15 år med vissa medicinska tillstånd som ökar risken för att bli allvarligt sjuk i virusinfektioner.

Information om samtycke till dig som bor i Västra Götaland: Av praktiska skäl bör en samtyckesblankett undertecknad av båda vårdnadshavare tas med för att underlätta vaccinationsprocessen. Om du inte har möjlighet att få samtycke från vårdnadshavare kan det göras en bedömning av vårdpersonal om du själv får ta beslut om vaccination. 

Information om samtycke till dig som bor i Region Jönköping: Du som är under 18 år behöver förälder/vårdnadshavares samtycke för vaccineringen. Blanketten för samtycke har skickats hem till dig per post. Den måste fyllas i och skrivas under av båda vårdnadshavarna. Blanketten tar du sen med dig när det är dags för vaccination. Om en av vårdnadshavarna är med på besöket behöver du inte ta med dig blanketten. Om du inte har möjlighet att få samtycke från vårdnadshavare kan det göras en bedömning av vårdpersonal om du själv får ta beslut om vaccination.  

 

Källa: 1177 Vårdguiden